در بهینه کالا گستر ما بر این باوریم که منابع انسانی مهم ترین عنصر هر کسب و کار است. چرا که ارزش یک کارمند را موقعیت و پست سازمانی او مشخص نمی‌کند، بلکه ارزش هر کارمندی وابسته به میزان رضایتی است که درمشتری ایجاد می‌کند، در این راستا کارمندانی را بکار می‌گیریم که عاشق شغل خود هستند و از آن لذت می‌برند.

قابل توجه متقاضیان همکاری با شرکت بهینه کالا گستر

 

شرکت بهینه گستر  بر اساس نیاز بخش های فنی و فروش  نیروهای شایسته را بکارگیری می نماید و رزومه‌هایی که از طریق ایمیل سازمانی

 employment @bkgco.com  تکمیل و دریافت گردد بررسی می‌شود.

 

بعد از بررسی رزومه‌ها، از افرادی که دارای شرایط مورد نیاز باشند، برای مصاحبه دعوت  بعمل خواهد آمد.

 

استخدام کارشناس فنی و کارشناس  فروش در شرکت بهینه کالا گستر